Blogg

Lengre omtale av boken i Sosiologi i dag

Akademisk, Blogg, Mediaomtale l

Siste nummer av Sosiologi i dag (1/2015) er viet miljø-sosiologi og blant innholdet er en lengre anmeldelse av Med lov til å pine, skrevet at førsteamanuensis Morten Tønnesen.

Et lite utdrag:

«Det at dyrs egenverdi nå slås fast i norsk lov, er en stor symbolsk seier for dyrevernere. Spørsmålet er imidlertid om en slik prinsipiell anerkjennelse av dyrs verdi har noen konsekvenser i praksis.

Ellefsen viser til at av alle høringsinstansene som sendte innspill til lovutkastet, var det bare norsk skogeierforbund og norges Jeger- og Fiskerforbund som tok til orde for å fjerne formuleringen om at ”dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker” (s. 43). landbruks- og matminister lars Peder Brekk (Senterpartiet) uttalte noe senere at formuleringen om egenverdi ikke skulle føre til noen praktiske endringer (!), men kun var ment å ha symbolverdi.

Tilsvarende skal det, som Henrik Stenwig, direktør for helse og kvalitet i Fiskeriog havbruksnæringens landsforening nylig understrekte under dyreetikkonferansen 2014 (”Fiskelykke”), i lovens forarbeider ha blitt lagt til grunn at dagens fiskeripraksiser ikke er i strid med loven, som også omfatter fisk. Med slike ”avklaringer” på løpende bånd fremstår lovverket som Ellefsen hevder som mer retorisk potent enn politisk potent.»

Anmeldelse i Norsk Veterinærtidsskrift

Mediaomtale, Nyheter l

Norsk veterinærtidsskrift har trykket anmeldelse av Med lov til å pine:

Nye øyne ser ting som andre har blitt blinde for. Dette er likevel ingen moraliserende bok, og dilemmaer som tas opp er høyst reelle. Måten vi holder og behandler dyr på reiser etiske spørsmål, ikke minst sett i lys av ny kunnskap om dyrs følelser og kognitive evner.

anmeldelse_vettidsskrift

Foredrag på Oslo Vegetarfestival

Blogg l

Det blir foredrag med temaer og stoff fra Med lov til å pine på Oslo Vegetarfestival i Oslo, lørdag 10. mai klokken. 

Intervju i Dyrenes Forsvarer

Blogg l

Dette intervjuet stod på trykk i Dyrenes Forsvarer 3/2013. Tekst: Linda Pedersen, Dyrebeskyttelsen Norge.