Blogg

Lengre omtale av boken i Sosiologi i dag

Akademisk, Blogg, Mediaomtale l

Siste nummer av Sosiologi i dag (1/2015) er viet miljø-sosiologi og blant innholdet er en lengre anmeldelse av Med lov til å pine, skrevet at førsteamanuensis Morten Tønnesen.

Et lite utdrag:

«Det at dyrs egenverdi nå slås fast i norsk lov, er en stor symbolsk seier for dyrevernere. Spørsmålet er imidlertid om en slik prinsipiell anerkjennelse av dyrs verdi har noen konsekvenser i praksis.

Ellefsen viser til at av alle høringsinstansene som sendte innspill til lovutkastet, var det bare norsk skogeierforbund og norges Jeger- og Fiskerforbund som tok til orde for å fjerne formuleringen om at ”dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker” (s. 43). landbruks- og matminister lars Peder Brekk (Senterpartiet) uttalte noe senere at formuleringen om egenverdi ikke skulle føre til noen praktiske endringer (!), men kun var ment å ha symbolverdi.

Tilsvarende skal det, som Henrik Stenwig, direktør for helse og kvalitet i Fiskeriog havbruksnæringens landsforening nylig understrekte under dyreetikkonferansen 2014 (”Fiskelykke”), i lovens forarbeider ha blitt lagt til grunn at dagens fiskeripraksiser ikke er i strid med loven, som også omfatter fisk. Med slike ”avklaringer” på løpende bånd fremstår lovverket som Ellefsen hevder som mer retorisk potent enn politisk potent.»

Foredrag på Oslo Vegetarfestival

Blogg l

Det blir foredrag med temaer og stoff fra Med lov til å pine på Oslo Vegetarfestival i Oslo, lørdag 10. mai klokken. 

Intervju i Dyrenes Forsvarer

Blogg l

Dette intervjuet stod på trykk i Dyrenes Forsvarer 3/2013. Tekst: Linda Pedersen, Dyrebeskyttelsen Norge. 

Om Mattilsynets troverdighet

Blogg l

Se NRK-saken om Mattilsynets manglende troverdighet i dyrevernsaker. Saken bygger på undersøkelser gjort i forbindelse med boken Med lov til å pine.