Nyheter

Anmeldelse i Norsk Veterinærtidsskrift

Mediaomtale, Nyheter l

Norsk veterinærtidsskrift har trykket anmeldelse av Med lov til å pine:

Nye øyne ser ting som andre har blitt blinde for. Dette er likevel ingen moraliserende bok, og dilemmaer som tas opp er høyst reelle. Måten vi holder og behandler dyr på reiser etiske spørsmål, ikke minst sett i lys av ny kunnskap om dyrs følelser og kognitive evner.

anmeldelse_vettidsskrift

Boklansering 4. oktober

Blogg, Nyheter l

Boken er nå endelig ferdig fra trykkeriet og på vei til bokhandlerne! Det blir boklansering på Litteraturhuset fredag 4. oktober, som del av Dyrevernseminaret. Fra samme dag selges boken også via bokforhandlerne.