Blogg

Filosofisk temanummer om dyr

Akademisk, Blogg, Mediaomtale l

Siste nummer av tidsskriftet Filosofisk supplement er et temanummer om dyr. Her kan en lese både bokanmeldelse av Med lov til å pine og en artikkel basert på boken.

Nær alle er enige i at dyr skal behandles godt. Det er imidlertid fundamentale
forskjeller i hva folk anser som dårlig behandlig av dyr.

Menneskers reaksjoner på dyrs levekår innen industrilandbruk, dyreforsøk eller pelsdyroppdrett er viktige grunner til at de engasjerer seg i dyrevern. Men hva
er målsettingene for folks dyrevernengasjement, og hvor trekker de grensen mellom bruk og misbruk av dyr?

Les resten av artikkelen
Les bokanmeldelsen

Legg inn en kommentar