Blogg

Kronikk i Dagbladet

Blogg l

Les kronikken «Med lov til å pine?» som stod på trykk i Dagbladet 7. oktober: Norske innbyggere omgis av et stort antall dyrearter. De tamme dyrene teller mange titalls millioner flere individer enn oss selv. Interessen av å leve og ikke lide deler vi med dyrene. Hensynet til dyrs interesser må likevel ofte vike når det gir oss fordeler, forlystelse eller fortjeneste. 

Menneskers forbruk av dyr øker i vår tid, og i produksjonen av mat og klær ser vi at systemene for dyrehold stadig blir intensivert.

Et stigende antall dyr holdes på stadig færre produksjonsanlegg, og tiden som oppdretterne bruker på det enkelte dyret går samtidig nedover. Industrialiseringen av næringene som holder dyr for vareproduksjon, medfører mindre mulighet for hensyn til enkeltdyrene og mer effektivitet for produsentene.

For dyrene som lever tett på oss, de vi knytter sterke følelsesmessige bånd til, kan situasjonen være annerledes. Dyrene som lever nært på oss utgjør imidlertid bare en liten del av dyrene som lever her til lands. Et overveldende antall dyr ser vi nærmest aldri: Dyrene som brukes i havbruk og landbruk. De er i stor grad ute av syne og ute av sinn for den gjennomsnittlige innbyggeren. Fysisk og følelsesmessig avstand gjør at vi heller ikke har grunnlag for å knytte bånd til dem. Det vi derimot har, er et lovverk som veier menneskers interesse av å bruke disse dyrene opp mot hensynet til deres velferd.

Et spørsmål som bør ofres mer oppmerksomhet er hvorvidt dyrenes interesser blir ivaretatt av loven.

 

Legg inn en kommentar