Blogg

Om Mattilsynets troverdighet

Blogg l

Se NRK-saken om Mattilsynets manglende troverdighet i dyrevernsaker. Saken bygger på undersøkelser gjort i forbindelse med boken Med lov til å pine.

Rettssosiolog Rune Ellefsen mener Mattilsynet setter mat og økonomiske interesser over dyrenes velferd. Han oppfordrer den kommende regjeringa til å løsrive tilsynet fra Landbruks- og matdepartementet.

– Et generelt problem er at dyr er definert som ting og menneskers eiendom i Dyrevelferdsloven, sier Ellefsen til NRK.

Han har nylig gitt ut en bok som viser at det generelt står dårlig til med dyrs rettsvern i kongeriket Norge. Doktorgradsstipendiaten ved institutt for kriminologi – og rettsosiologi ved Universitetet i Oslo har også arbeidet med spørsmål om dyrevelferd i forbindelse med sin mastergrad.

Tirsdag viste NRK Brennpunkt en dokumentar der dyrevernsorganisasjoner og voldsforskere ba samfunnet ta dyremishandling på større alvor enn de gjør i dag.

– Det er et veldig naturlig skritt å flytte ansvaret for å følge opp dyrevelferdssaker ut til et mer nøytralt departement, som for eksempel miljøverndepartementet eller opprette et eget dyrevernsdirektorat, sier doktorgradsstipendiaten.

Legg inn en kommentar