Blogg

Med lov til å pine ute i oktober

Blogg, Nyheter l and tagged l

Med lov til å pine sendes snart til trykkeriet og skal være ute i oktober 2013. Boken tar opp de mange dilemmaene rundt vår bruk og beskyttelse av dyr.

Det finnes i dag lite norsk litteratur om måter dyr misbrukes og alternative syn på dyrevelferd. Det er mangel på norske bøker som ser på dyrevelferdsloven fra et kritisk perspektiv. Håpet er at denne boken kan bidra til å øke kunnskapen om dyrs livssituasjon og motstanden mot dagens forbruk av dyr.

Boken reiser aktuelle spørsmål om menneskers forhold til andre dyr, og tar utgangspunkt i norske forhold.

Legg inn en kommentar